Hvad er Kirkernes Sociale Arbejde?

Kirkernes Sociale Arbejde er et netværk af kirker og kirkelige organisationer tilknyttet Præstenetværket i Aalborg, der ønsker at række Guds kærlighed til mennesker gennem konkret hjælp og omsorg. 

Vi er nu et netværk bestående af 8 forskellige kirker og organisationer, som sammen tilbyder hjælp indenfor mange forskellige arbejdsgrene. Vi oplever, at vi med frivillighed arbejder i et felt, hvor vi både supplerer det kommunale, og andre gange er dem der er der, når der ikke er andre til at give en hånd med.

Formålet:

  • at inspirere kirker / menigheder til diakoni
  • at formidle konkret diakonalt arbejde

Vision:

  • at bringe praktisk hjælp, omsorg og håb til mennesker, der kæmper med livet
  • at formidle Guds kærlighed til mennesker

Grundlag:

Vi bygger på de kristne livs- og menneskesyn og kristne værdier, som respekt og ligeværdighed ud fra tanken om, at alle har ret til et godt liv, er elsket og ønsket af Gud. 

Menneskesyn: 

Vi mener at ethvert menneske er skabt af Gud og unikt. Vi anser alle mennesker som ligeværdige, og ethvert menneske har krav på at blive respekteret som medmenneske.

Når vi rækker ud gennem diakoni er det gennem praktisk hjælp og omsorg. Ønsker medborgeren at tale om tro og høre mere om, hvad kirkerne tilbyder, gør vi naturligvis gerne dette, men kun på medborgerens foranledning.

Organisation:

KSA ledes af en styregruppe, valgt blandt repræsentanterne fra de tilknyttede kirker og organisationer.

Det geografiske arbejdsområdet er Aalborg og nærmeste omegn. Blå Kors er en tæt samarbejdspartner og netværkets juridiske enhed.

Hvem står bag:

Disse kirker og menigheder er med i netværket Kirkernes Sociale Arbejde i Aalborg:

I samarbejde med Blå Kors Danmark